TOMORROWNOW

Home / TOMORROWNOW

Tillsammans med näringslivet arbetar vi med människors och organisationers utveckling genom yrkeshögskoleutbildningar. Vi vill därmed utgöra en attraktiv plattform för individers och organisationers medvetna utveckling. TomorrowNow är en akademi för att aktivt skapa morgondagen.

Några röster om oss från vårt nätverk:
”Kombinationen utbildningsföretag, yrkeshögskola och konsultbolag innebär att vi tillsammans skapar ett upplägg som gör att vi bygger nätverk för framtiden”
Jennie Kastberg, advokat på Ramberg Advokater

”En naturlig partner för bolag som vill ligga i framkant kring medarbetarskap och goda värderingar”
Jeanette Brugge Welin, psykolog och VD på Alpha Vitae AB.