OM OSS

Home / OM OSS

 

VÅR MISSION OCH VISION
Vi vill baserat på potentialen i människan hjälpa organisationer att utveckla och förbättra sin spets och vara en attraktiv plattform för individers medvetna utveckling.
Det innebär att driva yrkeshögskola, utbildning och organisationsanalyser tillsammans med näringsliv och offentlig verksamhet.
I allt vi gör vill vi bidra till människors och organisationers utveckling för att hitta sin potential och sitt bästa jag och där detta går hand i hand.

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR
Människans storhet – tron på människans goda kärna, goda tankar och goda intention och kraften när detta sammanfaller med organisationens kärna, tankar och intention.
Fokus på det goda – att se och arbeta med ett styrkebaserat och salugent förhållningssätt och därigenom få en större hävarm.

BAKGRUND
Vi har mångårig erfarenhet av att driva, designa och utbilda i yrkeshögskola. Sammantaget har vi följt och hjälpt uppåt 500-talet individer att nå arbetsmarknaden. Vi har ett brett och långsiktigt nätverk som sträcker sig från offentlig verksamhet, via större utvecklingsbolag till entreprenörsdrivna start-up. Våra drivkrafter är att tillsammans kunna bidra till en gynnsam samhällsutveckling.

STYRGRUPP
Vår styrgrupp är vårt strategiska forum för hur vi utvecklar och kvalitetssäkrar arbetet. Styrgruppen består av drivna och entreprenöriella personer med breda nätverk och kompetenser inom för TomorrowNow viktiga områden:
Stellan Nordahl, Ledarskap, Pedagogik, Innovation och Nätverk
Kristina Diné, Organisationskultur och Ledarskap
Peter Moritz, YH och Kommunikation
Stefan Knutsson, Produktion, Verksamhetsutveckling och Förändringsledning
Fredrik Skörvald, Vägledning, Omställning och Informationssystem
Jeanette Brugge Welin, Arbetsmiljö och Företagshälsa
Pontus Geborek, IT och Programmering
Jennie Kastberg, Juridik

Till sin hjälp har styrgruppen utbildnings-/områdesspecifika ledningsgrupper som ansvarar för respektive utbildningsområde.
Sammantaget sammanför vi alla aktörer, det vill säga näringsliv, intresseorganisationer, offentlig verksamhet, studerande, utbildningskonsulter och ledningsgrupper i vårt återkommande TomorrowNow-forum där människor möts som människor och skapar relationer och arbeten.

VI PÅ TOMORROW

Fredrik Skörvald har mer än tjugofem års erfarenhet av ledarskap, management och support. Hans expertområden är att få verksamheter, grupper och individer att lyckas, genom stöd med förändringsledning, mentorskap/coachning, affärsutveckling och rekrytering. Fredrik har ett stort intresse för lednings-, informations- och styrningssystem. Han har agerat i konsultvärlden under arton år i roller såsom utbildare, ledare, affärsutvecklare och VD.

Fredrik har de senaste åren fungerat som utbildare på yrkeshögskola inom informationsstruktur och teknikinformation.

Kristina Diné har en lång och gedigen erfarenhet som managementkonsult inom verksamhets- och organisationsutveckling. Hon har en djup förståelse för tillväxtens utmaningar, etableringsfrågor, rekrytering, ledarskapsträning och säljutbildning. Kristinas specialitet är företagskultur och förhållningssätt. Hon har arbetat med en lång rad olika företag i värderingsutbildning och säljträning och som utbildare i ämnena affärsekonomi, e-handel och affärsmannaskap på yrkeshögskola. Hon har i näringslivet haft roller som koncerncontroller, Finance manager, konsult och VD.

Kristina har de senaste fyra åren även fungerat som utbildare på yrkeshögskola inom affärsekonomi, affärsutveckling och affärsmannaskap.

Peter Moritz har under många år arbetat med utbildning på högskolenivå och yrkeshögskolenivå. Han har lång erfarenhet av affärsutveckling och är i grunden utbildad industridesigner med femton års erfarenhet som konsult inom design och produktutveckling.

Peter har de fem senaste åren ansvarat för design, utveckling och drift av flertalet utbildningar inom yrkeshögskolan såsom utbildningsledare och ansvarig för ledningsgrupper och dialog med näringsliv, myndigheter och studenter.

Stefan Knutsson har arbetat med att utveckla produkter och verksamheter i över trettiofem år. Reflektioner kring det egna ledarskapet ledde till det stora intresset för ledarutveckling. Stefan arbetar med förändringsledning, ledarutveckling och medarbetarutveckling. Han är certifierad i Prosci’s Change Management metodik och certifierad Scrum Master. Under tio år som fabrikschef på Gambro genomfördes en LEAN-resa från scratch. Stefan skapar förnyelse med LEAN-filosofi som ledstjärna och han är väl insatt i de principer, verktyg och arbetssätt som skapar framgång.

Stefan har utöver ledarutvecklingsinsatser inom skola även arbetet som utbildare på yrkeshögskola.

Stellan Nordahl har en gedigen erfarenhet och teoretisk bakgrund. Han är utbildad civilingenjör i teknisk fysik, civilekonom i nationalekonomi och officer. Stellan har förkovrat sig i entreprenörskap, affärsutveckling och nätverkande och har stor kunskap kring visionsarbete och förändringsledning.  Stellan har varit verksam inom områdena ledarskap, kommunikation och personlig utveckling sedan 2008, dels som utbildare och inspiratör och dels som uppdragskonsult. Han är också författare och har utvecklat en modell för medvetna val.

Stellan har förutom flertalet ledarutvecklingsinsatser inom skola under de senaste fem åren även fungerat som utbildare inom yrkeshögskola i ämnen som teamutveckling, projektledning och affärsutveckling.

 


Vill du vara med att utveckla Yh-utbildningar, kontakta oss genom vår enkät.