YH

Home / YH

 

VAD ÄR YH?
Yrkeshögskolan (Yh) är eftergymnasiala utbildningar som svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Teoretiska kunskaper varvas med praktiska färdigheter och studenterna arbetar med uppgifter, metoder och verktyg som de kommer att möta i arbetslivet. Målet är att studenterna ska vara anställningsbara direkt efter examen, många blir rekryterade redan under utbildningen. Statistik visar att nio av tio får jobb inom utbildningens område efter genomförd examen. Utbildningsformen är finansierad genom Myndigheten för yrkeshögskolan och är studiemedelsberättigad.

VAD ÄR YH FÖR TOMORROWNOW?
•  ta ansvar för kompetensförsörjning som är en viktig del av Sveriges framtid
•  vidareutveckla människor att nå rätt yrke att växa i och där nå sin fulla potential
•  skapa delaktighet i framtagandet av nya utbildningar så att de på bästa sätt passar de behov som finns
•  skapa nätverk som vidareutvecklar våra utbildningar
•  skapa nätverk som utvecklar våra studenter, våra nätverksorganisationer och oss som utbildningsanordnare
•  knyta experter som ligger i frontlinjen till våra utbildningar
•  utbilda våra lärare i utbildandets ädla konst

VÅRA UTBILDNINGSOMRÅDEN
TomorrowNow fokuserar på kompetensområdena IT,  management och projektledning.
Dessa tre områden berör de flesta organisationer.
Just nu arbetar vi tillsammans med arbetslivet inom utbildningsområdena:
•  Arbetsmiljö
•  Informationssäkerhet
•  Webbutveckling

SAMARBETE MED NÄRINGSLIVET
Utmärkande för yrkeshögskolan är att näringslivet är aktivt när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper och de kan också vara delaktiga genom att hålla i föreläsningar, delta i projekt och erbjuda praktikplatser. Branschens företrädare arbetar i ledningsgruppen för att säkerställa både kvalitet och utveckling av utbildningen så att den löpande kan förändras för att motsvara marknadens behov.

LIA – LÄRANDE I ARBETE
Det unika med yrkeshögskolans utbildningar är att studenten är ute på branschföretag och organisationer minst 25% av studietiden. Under LIA-perioderna omsätter studenten teorin från föreläsningar och projektarbeten till verklighet. Studenten lär känna branschen, skapar kontakter, får nya kollegor och många får sin framtida anställning genom LIA:an. För organisationer innebär det att få tillgång till den senaste kompetensen och få lära känna individen under en längre period.

EXAMEN
Utbildningarna leder till en yrkeshögskoleexamen efter minst ett år eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen efter minst två år. Det är en nationellt godkänd och kvalitetssäkrad examen som är gångbar i Europa.


DINA SYNPUNKTER ÄR VIKTIGA!
För att få en så bred bild av branschbehovet som möjligt är det av stort värde för oss att få in synpunkter utifrån många synvinklar. Har du inblick i kompetensbehovet inom informationssäkerhet, arbetsmiljö och programmering, hör gärna av dig till oss. Vi ser möjligheter att tillsammans bygga lösningar för att tillgodose era behov.

Vill du bidra i arbetet med att ta fram våra utbildningar? Det finns olika sätt som du eller någon annan i din organisation kan medverka:
•  Ingå i en ledningsgrupp för en yrkeshögskoleutbildning (ca. fyra möten per år)
•  Delta i utvecklandet av utbildningar och branschområde
•  Ta emot LIA-student (lärande i arbete/praktik)
•  Medverka som gästlärare och/eller undervisa
•  Ta emot studiebesök eller liknande
•  Mentorskap

Använd vår enkät för att beskriva ert bidrag. Informationen är inte bindande och är underlag för ansökan till myndigheten.