Arbetsmiljösamordnare

Home / YH / Arbetsmiljösamordnare

ARBETSMILJÖ
Arbetsmiljö är allt vi har runt omkring oss på jobbet dvs. redskap, maskiner, luften, ljudet, ljuset, hur arbetet är organiserat, det sociala samspelet och hur vi trivs på arbetsplatsen. Ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete är grunden till en bra arbetsmiljö.
Arbetsmiljösamordnarens roll är att ta ett helhetsgrepp om arbetsmiljöfrågorna i en organisation. Det är ett praktiskt yrke som kräver teoretisk kunskap inom de fysiska och de psykosociala områdena.
Arbetsmiljöområdet blir mer och mer komplext och nya lagkrav gör att efterfrågan på arbetsmiljökompetens är stor och ökande.

 

ARBETSMARKNAD
Arbetslivet har idag svårt att hitta uppdaterad kompetens med en helhetssyn inom arbetsmiljöområdet. Med nya lagkrav, breddat kompetensområde och stora pensionsavgångar ser framtiden ljus ut för nyutbildade arbetsmiljösamordnare. Saco’s senaste prognos visar att på fem års sikt kännetecknas arbetsmarknaden för nyexaminerade inom området av liten konkurrens.

 

UTBILDNINGENSSYFTE
Skapa en helhetsförståelse kring arbetsmiljö och den hälsosamma arbetsplatsen
Skapa kompetens att driva systematiskt arbetsmiljöarbete

 

UTBILDNINGENS MÅL
Efter avslutad utbildning ska studenten:
Självständigt kunna ta ett helhetsgrepp om arbetsmiljöfrågorna och kunna leda ett systematiskt arbetsmiljöarbete i en organisation enligt gällande krav.
Kunna driva utredningar och leda förändringsprocesser som leder mot den hälsosamma arbetsplatsen.
Kunna engagera medarbetare och skapa en säkerhetsfrämjande och förebyggande kultur på arbetsplatsen utifrån dina kunskaper om produktion samt inre och yttre miljö.
Ha kunskap om såväl fysiska som psykosociala och organisatoriska aspekter på arbetsmiljön.

 

UTBILDNINGSINNEHÅLL
Utbildningen är tvåårig, 400 Yh-poäng, och genomförs på heltid. Teoretiska kunskaper varvas med praktiska färdigheter och studenterna arbetar med uppgifter, metoder och verktyg som de kommer att möta i arbetslivet. 25% av studietiden praktiserar studenten under LIA-perioderna ute på företag och organisationer där de omsätter teorin från föreläsningar och projektarbeten till verklighet.

KURSER
Applicerad engelska, 5p
Applicerad juridik och juridiska aspekter, 15p
Arbetsmetodik o processer, 20p
Examensarbete, 50p
Integrering i Ledningssystem, 10p
Introduktion arbetsmiljö, 10p
Kommunikation, 15p
Lagstiftning, 15p
LIA 1, 50p
LIA 2, 50 p
Mätmetoder och revision, 15p
Omvärlds- och intresseanalys, 10p
Organisatorisk och social arbetsmiljö, 25p
Organisering och ledning av arbetsmiljöarbete, 25p
Projektledning/förändringsledning, 10p
Riskbedömning, riskminimering och krishantering, 20p
Självinsikt och gruppdynamik, 10p
Systematiskt arbetsmiljöarbete och principer för standarder, 15p
Teambuilding, 5p
Värdegrund och social arbetsmiljö, 25p
Totalt: 400 Yh-poäng

 

Efter utbildningen kan studenten arbeta som
Arbetsmiljösamordnare
Arbetsmiljöhandläggare
Arbetsmiljökonsult
Skyddsingenjör
Arbetsmiljöansvarig
Arbetsmiljöutvecklare

 

Utbildningsformen är finansierad genom Myndigheten för yrkeshögskolan och är
studiemedelsberättigad.

 


 

Vill du veta mer om utbildningen, kontakta oss genom kontaktsidan så återkommer vi med mer information.