Informationssäkerhetsansvarig

Home / YH / Informationssäkerhetsansvarig

INFORMATIONSSÄKERHET
Information är en värdefull tillgång i dagens samhälle. För företag och organisationer behövs ett ledningssystem för informationssäkerhet som styr och skyddar informationens riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet. Viktiga faktorer för arbetet med informationssäkerhet är människors säkerhetsbeteende och organisatoriska rutiners samspel med teknologin.

En informationssäkerhetsansvarig arbetar systematiskt med att identifiera, analysera, hantera och utveckla verksamheters behov av informationssäkerhet enligt gällande krav. Vilket omfattar framförallt administrativa rutiner med policys och riktlinjer men även tekniskt skydd med bland annat brandväggar och kryptering. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp och skapa en fungerande långsiktig process för att ge organisationers information skydd. EU:s nya dataskyddsförordning träder i kraft maj 2018 vilket ställer nya krav på företag och organisationer.

 

ARBETSMARKNAD
Arbetslivet har idag svårt att hitta uppdaterad kompetens inom informationssäkerhet. Ny lagstiftning och att företag/organisationer mer och mer inser betydelsen av systematiskt informationssäkerhetsarbete gör att behovet av utvecklare och samordnare inom informationssäkerhet ökar. Utbildningar som tar ett helhetsgrepp inom området är dessutom få.

 

UTBILDNINGENS SYFTE
Skapa en helhetsförståelse kring informationssäkerhet
Skapa kompetens att driva systematiskt informationssäkerhetsarbete

 

UTBILDNINGENS MÅL
Efter avslutad utbildning ska studenten:
Självständigt kunna ta ett helhetsgrepp inom informationssäkerhet och kunna identifiera, analysera, hantera och utveckla verksamheters behov av informationssäkerhet enligt gällande krav.
Ha kunskap att leda och koordinera människor och organisationer i ett strukturerat förändrings- och utvecklingsarbete inom informationssäkerhet.

 

UTBILDNINGSINNEHÅLL
Utbildningen är tvåårig, 400 Yh-poäng, och genomförs på heltid. Teoretiska kunskaper varvas med praktiska färdigheter och studenterna arbetar med uppgifter, metoder och verktyg som de kommer att möta i arbetslivet. 25% av studietiden praktiserar studenten under LIA-perioderna ute på företag och organisationer där de omsätter teorin från föreläsningar och projektarbeten till verklighet.

KURSER
Applicerad engelska, 5p
Applicerad juridik och juridiska aspekter, 10p
Etik och tillgänglighet, 20p
Examensarbete 50
Förändringsledning, 15p
Grundläggande juridik och juridikens uppbyggnad, 5p
Information: hantering, klassning och säkerhet, 30p
Integrering i Ledningssystem och verksamhets-/affärssystem 20p
Introduktion informationssäkerhet, 5p
Kommunikation av affärsteknisk data, 10p
LIA 1 40p
LIA 2 60p
Människa som säkerhetsaspekt, 10p
Omvärlds- och intresseanalys, 15p
Organisering och ledning av informationssäkerhet, 10p
Principer för datahantering, standarder, 15p
Processkartläggning och -analys, 10p
Projektkunskap, kommunikation och presentationsteknik, 15p
Riskbedömning, riskeliminering och krishantering, 30p
Teambuilding, 5p
Teknisk orienteringskurs, 20p
Totalt: 400 Yh-poäng

 

Efter utbildningen kan studenten arbeta som
Informationssäkerhetsansvarig
Informationssäkerhetskonsult
Personuppgiftsansvarig
Information Security Risk Manager
Informationssäkerhetschef
Säkerhetsrådgivare inom IT

 

Utbildningsformen är finansierad genom Myndigheten för yrkeshögskolan och är studiemedelsberättigad.

 


 

Vill du veta mer om utbildningen, kontakta oss genom kontaktsidan så återkommer vi med mer information.