webbutvecklare med fullstack-kompetens

Home / YH / webbutvecklare med fullstack-kompetens

WEBBUTVECKLING
Digitaliseringen innebär att det finns behov av webbutvecklingskompetens i stora företag och myndigheter såväl som i SME (Small/Medium Enterprises). Samtidigt är utvecklingshastigheten på både plattformar och programmeringsspråk hög. Stort behov av webbutvecklare, samt den snabba förändringen i de ramverk webbutvecklare arbetar i leder till ett underskott på den kompetens som idag behövs på arbetsmarknaden. Tillgången till webbutvecklare som kan se helheten och samtidigt använda den nya teknikens fördelar behöver öka. En så kallad fullstackutvecklare har översiktlig kunskap i både frontend och backendutveckling. Detta gör hen ideal för SMEs som bara vill ha en utvecklare. Ett av de modernare ramverken som dykt upp inom programmering kallas NodeJS. Detta ramverk innebär att man kan använda samma programmeringsspråk för att både bygga backend och frontend, vilket kortar ner inlärningskurvan för en ny student avsevärt. Node vinner snabbt mark mot de mer traditionella webbutvecklarspråken såsom PHP och Java. Därför upplever vi att behovet är stort för att starta en utbildning som fullstackutvecklare inom NodeJS.

 

ARBETSMARKNAD
Utbildningen lär studenten behärska både frontend och backend. Den ger förståelse för helheten i ett utvecklingsprojekt och ger en bra utgångspunkt om studenten senare väljer att specialisera sig enbart mot backend eller frontend. Fullstack-utvecklaren är en oerhört viktig roll i, och en hett eftertraktad profil i branschen.

Arbetsförmedlingens prognos den 17:e mars 2017 visar på att webbutvecklare är ett av de fem viktigaste områdena som det kommer råda störst brist på arbetskraft inom de närmsta 5–10 åren.
I ”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017, Skåne Län” [2017-06-13], skriver Arbetsförmedlingen ”Efterfrågan på spetskompetens hos datakonsulter är mycket stor och då speciellt i regionen Malmö-Lund, där de flesta av branschens arbetstillfällen finns.”

 

UTBILDNINGENS SYFTE
Skapa en helhetsbild och tvärfunktionell förståelse inom webbutvecklingsprojekt.
Skapa en kompetens som ger möjlighet att påverka beslut och resultat i både frontend och backend.

 

UTBILDNINGENS MÅL
Efter avslutad utbildning ska studenten:
Ha tvärfunktionella kompetenser i nya tekniker och ramverk inom webbutveckling med Javascript som bas.
Ha förståelse för kopplingen mellan backend och frontend.
Ha kunskap om moderna agila arbetsmetoder för att kunna arbeta i team som fullstackutvecklare, kunna vara egenföretagare eller vara del i joint venture med fokus på kompletta lösningar.
Ha en attraktiv och bred kompetens för att möjliggöra specialistval längre fram.

 

UTBILDNINGSINNEHÅLL
Utbildningen är tvåårig, 405 Yh-poäng, och genomförs på heltid. Teoretiska kunskaper varvas med praktiska färdigheter och studenterna arbetar med uppgifter, metoder och verktyg som de kommer att möta i arbetslivet. 25% av studietiden praktiserar studenten under LIA-perioderna ute på företag och organisationer där de omsätter teorin från föreläsningar och projektarbeten till verklighet.

KURSER
Entreprenörskap, 5p
Examensarbete, 40p
JavaScript, 30p
JavaScript fortsättning, 30p
HTML5 och CSS3 fortsättning, 30p
Grafik och webbdesign, 20p
NodeJS, 30p
MySQL databashantering, 20p
LIA 1, 50p
LIA 2, 50p
Praktisk projektkunskap, 15p
Programmeringsmetodik, 20p
Självinsikt och gruppdynamik, 10p (2,5p/termin)
Teambuilding, 5p
User Experience Design, 20p
Webbutveckling i HTML5 och CSS, 30p

Totalt: 405 Yh-poäng

 

Efter utbildningen kan studenten arbeta som
Fullstack Webbutvecklare
Webbutvecklare

 

Utbildningsformen är finansierad genom Myndigheten för yrkeshögskolan och är studiemedelsberättigad.

 


 

Vill du veta mer om utbildningen, kontakta oss genom kontaktsidan så återkommer vi med mer information.